ul.Główna 5, 99-434 Domaniewice Tel. 607-930-234, (46) 838-36-46
e-mail: restauracjadomaniewice@wp.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

logo_ue.jpg
logo_ue.jpg
prow-2014-2020-logo-kolor.jpg

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Opreracja mająca na celu wpływ na rozwój działalności gospodarczej na terenie LGD poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i utworzenie dwóch miejsc pracy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: rozwój działalności gospodarczej oraz utworzenie dwóch miejsc pracy.