ul.Główna 5, 99-434 Domaniewice Tel. 607-930-234, 519-059-916
e-mail: restauracjadomaniewice@wp.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

logo_ue.jpg
logo_ue.jpg
prow-2014-2020-logo-kolor.jpg

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wpływ na rozwój działalności gospodarczej na terenie LGD poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i utworzenie dwóch miejsc pracy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: rozwój działalności gospodarczej oraz utworzenie dwóch miejsc pracy. 

 


 

 

logo_ue.jpg
logo_lgd_ziemia_lowicka.jpg
logo_ue.jpg
prow-2014-2020-logo-kolor.jpg

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wpływ na rozwój działalności gospodarczej na terenie LGD poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i utworzenie dwóch miejsc pracy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: rozwój działalności gospodarczej oraz utworzenie dwóch miejsc pracy. 

Tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej w branży gastronomicznej poprzez wyposażenie kuchni w nowoczesny i innowacyjny sprzęt oraz utworzenie dwóch miejsc pracy.

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR S.A.